“อัจฉริยะ” ขอพักรบอยู่กับครอบครัว ย้ำใช้ทุนตัวเองช่วยสางคดี ไม่เคยรับบริจาค