“เปี๊ยก พิศาล” บ่นปวดหลัง-หายใจไม่ออก แพทย์ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนาน 3 ชม. ก่อนสิ้นใจ