แอมเนสตี้ จี้ไทยยกเลิกจำกัดสิทธิ-ถอนคดีการเมือง ก่อนเลือกตั้ง62