โพลสถาบันพระปกเกล้า พบประชาชนร้อยละ55 ยังไม่รู้บัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ข้อมูลทางวิชาการที่น่าสนใจสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง เมื่อสถาบันพระปกเกล้า งานวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจระบบเลือกตั้งใหม่ จึงแนะนำให้ กกต. เร่งประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะประเด็นบัตรเลือกตั้งใบเดียว

TOP ประเด็นร้อน