ไม่สนขึ้นค่าแรง! ม็อบเสื้อกั๊กเหลืองฝรั่งเศสบางส่วน ยืนยันชุมนุมต่อ