อียิปต์ เปิดตัวสุสานโบราณ สภาพสมบูรณ์ อายุ 4,400 ปี