ทนาย นศ.อุเทนฯ บุก อสส. ขอคัดสำนวนอาการป่วย “ตง” พยานปากเอกเชื่อสติครบถ้วน