“ปรเมศวร์” เชื่อคำพูดในรายการทีวี ไม่เป็นประโยชน์คดี “เปรมชัย” ชี้แค่ความคิดเห็น