พบ “ฝุ่น PM2.5” ทั่วกรุงฯ-ปริมณฑล 32 จุด เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ!