“เห็นต่างอย่างเป็นมิตร” ป๋าเปรม สอน ประยุทธ์


“ป๋าเปรม” ให้โอวาท แนะประยุทธ์ยึดหลัก “เห็นต่างอย่างเป็นมิตร” ชี้เคยนำมาใช้แล้วได้ผลดี

TOP ประเด็นร้อน