ชาวบ้านบุกโรงพัก ไม่เชื่อ “ชายสติไม่ดี” เกี่ยวข้องการตาย “เด็กชาวเมียนมาร์”