ชำแหละระบบเบรกมอเตอร์ไซค์ ยังไม่ช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์สูงที่สุด คือ วัยรุ่นกลุ่มอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ในจำนวนนี้กว่าครึ่ง เป็นอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี แม้ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการขับขี่ แต่หากการออกแบบตัวรถสามารถยกระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะ “ระบบเบรก” ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ข้อมูลทางวิชาการบ่งชี้ว่า จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมาก

TOP ประเด็นร้อน