หมอแนะวิธีรับมือ "ปาบึก" เตรียมน้ำดื่มให้พอ สวมรองเท้าให้รัดกุม