นักวิชาการคาด ความเสียหาย "ปาบึก" กินวงกว้างกว่า "แฮเรียต"