เริ่มแล้ว! เที่ยวญี่ปุ่นก่อนกลับต้องจ่าย “ภาษีซาโยนาระ” 1,000 เยน