“ทักษิณ” ไล่ “ประวิตร” เคลียร์นาฬิกาให้เสร็จก่อน ซัด "กระบวนการยุติธรรมแบบป้อมๆ" หมดความน่าเชื่อถือ