สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานคติธรรมเนื่องในวันเด็ก 2562

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานคติธรรม เนื่องในวันเด็ก 2562 ขอเด็กยึดหลักสิ่งใดควรเชื่อ-ไม่เชื่อ 3 ประการ พิจารณาด้วยสติปัญญา –อาศัยความเห็นของปราชญ์ผู้รู้ – คำนึงถึงผลการปฏิบัติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน