“ลุงตู่” โชว์ภาพ วัยเด็ก ชวนเที่ยว “วันเด็ก “ ทำเนียบฯ