“ร่มบิน” โชว์ วันเด็ก ร่วง โชคดี "นักบิน" บาดเจ็บเล็กน้อย