คลัง ขอ ครม.ไฟเขียวติวเข้มฝึกอาชีพ "คนจน"ต่ออีก 6 เดือน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ "ขยายเวลา" โครงการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย ที่มาลงทะเบียนกับรัฐ ต่ออีก 6 เดือน หลังรอบแรกมีผู้เข้าร่วมพ้นจากเส้นความยากจนล้านคน

TOP ประเด็นร้อน