“ศรีสุวรรณ” เตรียมยื่นศาลปกครอง ขอออกคำสั่งให้ กทม. เป็นเขตควบคุมมลพิษ