ครูแจง ตัดผมเด็กเพราะผิดระเบียบ หักคะแนน นร.แพร่คลิป ทำ รร.เสียชื่อ