แม่ค้าแกงถุงยะลา วอนอย่าหยุดบิณฑบาตร หวั่นรับผลกระทบ