“สุวพันธุ์”เสนอให้ผู้แทน พศ. เข้าร่วมประชุมความมั่นคงภาคใต้