ชาวเยอรมันชุมนุมเรียกร้องรัฐบาลหนุนเกษตรกรรมที่ยั่งยืน