ส.ว.หญิงร่วมวงชิงเก้าอี้ ประธานาธิบดีในนามพรรคเดโมแครต