“ศรีวราห์” เรียกดูสำนวน 2 ศพคนสนิท “สุรชัย แซ่ด่าน” ถูกฆ่าถ่วงน้ำ