“ภูมิใจไทย”ชูนโยบายเอาใจคนกรุง ลดเวลาทำงานในสำนักงาน เหลือสัปดาห์ละ 4 วัน