“ผู้ว่าฯพิจิตร” ขอชาวนางดเผาตอซังข้าว ลดปัญหามลพิษ