​สธ.ชี้ดื่มเหล้าช่วงอากาศร้อน เสี่ยงช็อกตายเพราะร่างกายขาดน้ำ