กทม.-ปริมณฑล ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ - พระราม 2  วิกฤตสุด พุ่งถึง 141