ออสเตรเลีย เผยเหตุแจ้งการเดินทาง “ฮาคีม” เพราะไม่รู้สถานการณ์