ธปท.เตือนเลี่ยงนำธนบัตรมาประดิษฐ์ดอกไม้ แนะเปย์คนรักด้วยวิธีอื่น