“มาร์เกซ” เชื่อสภาพร่างกายไม่ส่งผลต่อการทดสอบรถใหม่