ยลโฉม! เรือบรรทุกเครื่องบิน Uss John C. Stennis เขี้ยวเล็บกองทัพสหรัฐฯ