อุตุฯเผย เหนือตอนบนอากาศเย็นในช่วงเช้า - ใต้มีฝนลดลง