ความในใจ “ปู่ชัย” ถึง “เนวิน ชิดชอบ” -ไม่เชื่อปรองดองสำเร็จ (คลิป)