“ภูมิใจไทย” ชู ปลูกกัญชา 6 ต้น รับ 4.2 แสนบาทต่อปี