เพื่อไทย ชู นโยบาย “ยกเลิกเกณฑ์ทหาร”เน้นสมัครใจได้เรียนต่อถึงปวช.-ปวส.