ขนส่ง ปรับ 4 พันบาท แท็กซี่หมอชิตโขกค่ารถ พร้อมสั่งอบรมกฎระเบียบ