เทศบาลเมืองศิลา เผยบริหารจัดการดูแลสุนัข-แมวจรจัดอย่างดี