กองสลากฯ เตรียมประเมินผลสลากรวมชุดคละเลขหลังครบ 3 เดือน