“เฟซบุ๊ก” แจงปัญหาระบบล่ม เหตุเปลี่ยนแปลงค่าเซิร์ฟเวอร์