พบปัญหาเลือกตั้งล่วงหน้าเขตห้วยขวาง ไม่ติดข้อมูลผู้สมัคร ส.ส. ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง