สภาประมุขบาทหลวงฯ แถลงกำหนดการ “โป๊ปฟรังซิส ” เสด็จเยือนไทย 20-23 พ.ย.