“ท่าแร่” ชุมชนผู้นับถือคริสต์ใหญ่ที่สุดในไทย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ชุมชนท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประชากรร้อยละ 99 ของทั้ง 8 หมู่บ้านนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP พระสันตะปาปาฟรังซิส