กลุ่มกะเหรี่ยงไทย รอส่งอาหารให้ผู้หนีภัย สู้รบเมียนมา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กลุ่มกะเหรี่ยงไทย หวังว่าจะนำของใช้จำเป็น ไปให้ผู้ที่รับผลกระทบจากภัยสู้รบ แต่ไม่สามารถนำสิ่งของเข้าไปได้ จึงมารวมกันที่หมู่บ้านคะปวง อ.แม่สะเรียง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม