สรุปมาตรการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว ขยายพื้นที่ - ขยายเวลา สกัดกั้นเดินทางข้ามเขต เช็กกิจการไหนเปิดได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สรุปมาตรการยกระดับล็อกดาวน์ ขยายพื้นที่ คลุม "ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา" ยืดเวลาเคอร์ฟิว สกัดกั้นเดินทางข้ามเขต คุมคนอยู่บ้าน เริ่ม 20ก.ค.

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 (ศบค.)ที่ 10/64  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงฯ สั่งการโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผอ.ศบค. สรุปมาตรการดังนี้

ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ยกระดับล็อกดาวน์คุมโควิด ขยายพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จว. มีผล 20 ก.ค. 64

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาล็อกดาวน์ ม.33 ม.39 - 40 รายละเอียด 9 กลุ่มกิจการ อาชีพได้สิทธิรับเงิน 8 มาตรการ

ป้าเดือด! ตร.สั่งปิดร้านอาหารขายเกินเวลา ถามกลับ “พวกคุณมีเงินเดือน... แต่ปชช.หิวข้าวทำยังไง”


 

  • สรุปมาตรการล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว ขยายพื้นที่รวม 13 จังหวัด

คำสั่งศบค.ที่ 10/2564 ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม เป็น 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สงขฃา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เพิ่มใหม่คือ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา

ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ (ฉบับที่ 28) ระบุ 11 ข้อมาตรการ ดังนี้

ข้อ 1. ความมุ่งหมายของมาตรการ เพื่อลดการออกนอกเคหสถานของประชาชน ซึ่งเป็นความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขณะนี้ สายพันธุ์เดลตา หรือสายพันธุอินเดียลุกลาม  พบว่าการแพร่ระบาดในครอบครัวและเขตชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมาก

"แม้เร่งฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ตามแต่ย่อมต้องอาศัยระยะเวลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่อาจเกิดขึ้นโดยเร็ว สิ่งที่ต้องร่วมมือกันในเวลานี้ คือ ชะลออัตราการแพร่ระบาดที่รุนแรงของโรค"

ข้อ 2. ปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ ให้ 13 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพมหาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

ข้อ 3. ลดและจำจัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ในพื้นที่สีแดงเข้ม  ให้เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้ภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น เว้นแต่ เดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภค บริโภคจำเป็น อาหาร ยา รับบริการทางการแพทย์ รับวัคซีน หรือออกทำงานที่ไม่สามารถ WORK FROM HOME ได้

ให้กทม. มหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัคร จิตอาสา ช่วยเหลือกระจายสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นแก่ประชาชนที่เดือดร้อน

ข้อ 4. เคอร์ฟิว ห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถานตั้งแต่ 21.00น. ถึง 04.00 น.วันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 14 วัน(2ส.ค.64) นับจากประกาศนี้ บังคับในพื้นที่สีแดงเข้ม ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ปรับสูงสุด 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อ 5. กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทางเฉพาะเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อคัดกรอง ชะลอหรือสกัดกั้นการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อเดินทางไปยังพื้นที่อื่น เป็นเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน

ข้อ 6.การขนส่งสาธารณะ ทั้งในพื้นที่ 13 จังหวัด และการเดินทางข้ามจังหวัด จำกัดจำนวนผู้โดยสาร 50 % ของที่นั่ง และเว้นระยะห่าง มีผลบังคับ 21 ก.ค.64

ข้อ 7. มาตรการปิดสถานที่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ผู้ว่าฯออกคำสั่งมาตรการแล้วแต่กรณี

-จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มได้จนถึง 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน

- ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านยา พื้นที่ฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์ของรัฐ จนถึง 20.00 น.

- โรงแรม เปิดได้ตามปกติ แต่งดจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง

- ร้านสะดวกซื้อ ตลาด เปิดบริการได้ 04.00 น. ถึง 20.00 น. ของทุกวัน

- โรงเรียนสถาบันศึกษา ฝึกอบรม ให้เรียนออนไลน์

สำหรับ โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ รา้ยเวชภัณฑ์ เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ก่อสร้าง  จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำเป็น แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมทั้งบริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online) ยังคงเปิดดำเนินการได้ตามความจำเป็น ภายใต้มาตรการคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นกลุ่มที่อยู่นอกห้าง ฯ ในห้างไม่อนุญาตเปิด 

ข้อ 8. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน

ข้อ 9. ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ และเอกชน ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ เวิร์ก ฟอร์ม โฮม  ขั้นสูงสุด 100 % เว้นแต่ที่จำเป็นเท่านั้นที่ยังต้องมาที่ทำงาน งดประชุม สัมมนา รวมตัว

ข้อ 10. ให้ ศปก.ศบค.เป็นหน่วยประสานงานหลัก

ข้อ 11.บังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด 14 วัน จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 64 ประเมินสถานการณ์ทุก 7 วัน เริ่ม 20 ก.ค. 64 เว้นมาตราคุมการขนส่งสาธารณะ บังคับใช้ 21 ก.ค.64

 

คอนเทนต์แนะนำ
รัฐบาลแจงไทย "ตกขบวน" รับวัคซีน โควิด-19 ฟรีจากโครงการโคแวกซ์ (COVAX)
“อนุทิน” สั่งตั้งทีมเจรจา แอสตร้าเซเนก้า ขอวัคซีนเพิ่ม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ