อัปเดต! จำนวนผู้ประกันตน ม.33,39,40 เดือน ก.ค. 65 รวม 24.06 ล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สำนักงานประกันสังคม อัปเดตจำนวนผู้ประกันตน ม.33,39,40 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภทในระบบแล้ว 24.06 ล้านคน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อัปเดตจำนวนผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในระบบประกันสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 รวมอยู่ที่ 24,069,542 ราย เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.) มาตรา 33 จำนวน 11.34 ล้านคน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง มีผู้ประกันตนในระบบทั้งหมด 11,341,108 ราย

โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่

 • ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน
อัปเดต! จำนวนผู้ประกันตน ม.33,39,40 เดือน มิ.ย. 65 รวม 24.02 ล้าน

อัปเดต! จำนวนผู้ประกันตน ม.33,39,40 เดือนพฤษภาคม 2565 รวม 23.94 ล้าน

2.) มาตรา 39 จำนวน 1.90 ล้านคน

ผู้ประกันตนมาตรา 39 หรือ ผู้เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน มีผู้ประกันตนในระบบทั้งหมด 1,901,485 ราย

โดยผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองใน 6 กรณี ได้แก่

 • ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 

3.) มาตรา 40 จำนวน 10.82 ล้านคน

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกันตนในระบบทั้งหมด 10,826,949 ราย

โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครองใน 5 กรณี ได้แก่

 • ประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วย
 • ทุพพลภาพ
 • ตาย
 • ชราภาพ
 • สงเคราะห์บุตร
 

อนึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานประกันสังคม รายงานจำนวนผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท ในแต่ละเดือน ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

เดือน มกราคม 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,803,063 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,133,526 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,933,388 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,736,149 ราย

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,864,373 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,190,109 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,925,572 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,748,692 ราย

เดือน มีนาคม 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,920,177 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,233,945 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,919,583 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,766,649 ราย

เดือน เมษายน 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,918,473 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,233,562 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,904,471 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,780,440 ราย

เดือน พฤษภาคม 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 23,947,417 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,250,428 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,900,944 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,796,045 ราย

เดือน มิถุนายน 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภท รวม 24,027,028 ราย แบ่งเป็น

มาตรา 33 จำนวน 11,313,040 ราย

มาตรา 39 จำนวน 1,901,763 ราย

มาตรา 40 จำนวน 10,812,225 ราย

สรุปได้ว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มากที่สุด

 

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ