“สุริยะ” มั่นใจชายแดนใต้เข้มแข็ง สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จัดอบรมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาต่อยอดทักษะที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจให้กับประชาชนในชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากรรม เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ 'ชุมชนดีพร้อม' ตั้งเป้าให้ประชาชนในระดับฐานรากมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพโดยเน้นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยนำเอาองค์ความรู้ หลักวิชาการ และวิทยากรผู้มีความสามารถมาถ่ายทอดให้ชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนได้ในอนาคต

ดูแลสุขภาพแบบ Lifestyle Medicine “ป้องกันไว้ดีกว่าแก้”

ทำความรู้จัก “Black Friday” คือวันอะไร ทำไมต้องช้อป

เป็นไปตามแนวนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก ให้มีอาชีพอย่างมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ครอบคลุมการดำเนินงาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส    แม้ชุมชนในพื้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่พบว่าชุมชนมีความเข้มแข็ง สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีเอกลักษณ์ เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือ ส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะประชาชน ให้สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจ สร้างเป็นชุมชนดีพร้อมได้ในอนาคต

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายแยกเป็น กลุ่มผู้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ถูกเลิกจ้างและกลับคืนถิ่น ตลอดจนประชาชนที่สนใจเพิ่มทักษะองค์ความรู้ให้ตนเองกว่า 700,000 คน และผู้รับประโยชน์โดยอ้อม จะมีชุมชนอย่างน้อย 400 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งภายหลังสถานการณ์โควิด-19

 

คอนเทนต์แนะนำ
“ลูกแรดขาว” สวนสัตว์เขาเขียว ทายผลบอลโลก 2022 คู่เปิดสนามกาตาร์-เอกวาดอร์
“ลูกแรดขาว” สวนสัตว์เขาเขียว ทายผลบอลโลก 2022 คู่เปิดสนามกาตาร์-เอกวาดอร์
มาเลเซียเกิดภาวะ “สภาแขวน” ไม่มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้ง
มาเลเซียเกิดภาวะ “สภาแขวน” ไม่มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้ง

 

นางสาววรรณี พุฒแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กล่าวว่า จากผลการอบรมพบว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพึงพอใจกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ หลายชุมชนมีสินค้าอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับทางการตลาดในระดับประเทศ การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ให้สินค้ามีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงรายละเอียดอื่น เช่น การคิดต้นทุนและกำไร ซึ่งหลังจากนั้นทางชุมชนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าทั้งรูปแบบและการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกต่อไป

 

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ